VETERANENES FALLSKJERMKLUBB

Veteranenes Fallskjermklubb (VFSK) ble stiftet 11. januar 1989. 
Formålet den gangen var å samle og ivareta de ”gamle” hopperne som var med på å legge grunnlaget for utviklingen av norsk fallskjermsport.

Selv om vi fortsatt har med oss flere av de som i sin tid var med på å starte klubben så innser vi at tiden endrer seg og vi må henge med for å rekruttere nye medlemmer slik at denne unike klubben kan leve videre.


I VFSK trenger man ikke ha det «hotteste» utstyret eller være den kuleste på feltet, her kan man være seg selv og hoppe sammen med andre som har hoppet en stund og har en viss erfaring. Her finner man hoppere som har trappet litt ned og kanskje heller ser en annen kvalitet i hoppingen i stedet for kvantitet, der samhold og vennskap står i høysetet, der man fortsatt bryr seg om de medlemmene som ikke lenger har mulighet for å hoppe, men som fortsatt setter pris på samholdet og vennskapet. 

Klubbens økonomi er god, og vi arrangerer årlig klubbturer til ulike hoppfelt i Norge og utlandet der både aktive og ikke aktive blir invitert med, gjerne med ektefelle eller kjæreste. På disse turene sponses ofte deler av opplegget via klubbkassa, antakelig er vi den eneste fallskjermklubben i Norge som gir medlemmene tilbake mer enn de betaler i kontingent!

VFSK er kanskje den beste klubben i landet på å arrangere hopping med historisk sus og fra spesielle fly. Eksempler på dette er vårt tette samarbeid med Dakota Norway og minnehopping for D-dagen i Normandie, samt vår tradisjonelle demohopping på flyshow.

Sjekk gjerne vår Aktivitetsliste så ser du litt av det vi har planlagt for året.

Alle kan melde seg inn i VFSK og være medlem med de plikter og rettigheter som følger som i en hvilken som helst annen fallskjermklubb i Norge, tilsluttet Fallskjermseksjonen i Norges Luftsportsforbund.

Hvis du har lyst til å være medlem i en klubb der det er sikkert og godt å fortsette fallskjermhoppingen selv etter at man i utgangspunktet kanskje føler at man er litt «ferdig med hopping», - hvis du vil være med å dyrke det unike en inkluderende klubb kan tilby, da er VFSK klubben for deg!

Ønsker du mer informasjon om vår klubb så er du velkommen til å ta kontakt med klubbens leder, Bjørn Bjelde på bb@ost-riv.no 😊


Du er også hjertelig velkommen til å følge oss på Instagram og Facebook. Du finner oss ved å søke opp Veteranenes Fallskjermklubb