VETERANENES FALLSKJERMKLUBB

STYRET

 

Følgende inngår i styret:
 

Leder: Bjørn Bjelde, telefon 40402780, bb@r3.no

Nestleder/Kasserer: Roar Simonsen, 926 97 117, roar.simonsen@telenor.com

Styremedlem: Lene Fjellstad Johnsen, 932 03 230, lenefj@live.no

Styremedlem: Odd Møller, 901 95 027, odd.moller@moller-eiendom.no 

Styremedlem: Olaf Olsen, 909 29 500, seal.as@olafolsen.net

 

Varamedlem 1: Magne Overrein, 911 58 408, magne.overrein@gmail.com

Varamedlem 2: Kurt Vegard Ødemark, 468 31 964, kurt@nsm.as

 

Kontrollkomite (leder): Helge Siljan, 901 31 336, helge@helgesiljan.no

Kontrollkomite: Ronnie Klepp, 922 82 188, ronnik@online.no

Kontrollkomite (vara): Per Kulsrud, 934 15 946, per-kuls@online.no

 

Leder valgkomite: Trond Jacobsen, 941 88 288, trjacob@online.no
Valgkomitémedlem: Oddmar Stenhaug, 952 13 755, ostenhaug@hotmail.com