VETERANENES FALLSKJERMKLUBB

STYRET

 

Følgende inngår i styret:
 

Leder: Bjørn Bjelde, telefon 40402780, bb@r3.no

Nestleder/Kasserer: Roar Simonsen, 926 97 117, roar.simonsen@telenor.com

Styremedlem: Kirsten Tangen, 918 79 930, kirsten.tangen@gmail.com

Styremedlem: Odd Møller, 901 95 027, odd.moller@moller-eiendom.no 

Styremedlem: Olaf Olsen, 909 29 500, seal.as@olafolsen.net

 

Varamedlem 1: Olav Kalve, 906 92 993, olav.kalve@advisum.no

Varamedlem 2: Magn Overrein, 911 58 408, magne.overrein@gmail.com

Varamedlem 3: Hanne Florin, 900 24 713, han-fl@online.no

 

Kontrollkomite (leder): Helge Siljan, 901 31 336, helge@helgesiljan.no

Kontrollkomite: Wigulf Schjøll, 952 28 253, wisc@statoil.com

Kontrollkomite (vara): Ronnie Klepp, 922 82 188, ronnik@online.no

 

Leder valgkomite: Ann Kristin Bogen,924 48 289, abogen@advokatbogen.no

Valgkomitémedlem: Per Kulsrud, 934 15 946, per-kuls@online.no

Valgkomitémedlem (vara): Oddmar Stenhaug, 952 13 755, ostenhaug@hotmail.com