Veteranenes

Fallskjermklubb

Forslag til funksjonsansvar for styremedlemmer i VFSK 2012

 

Bjørn Bjelde:

Leder. Ansvar for koordinering virksomheten i VFSK. Saksbehandling mot F/NLF, NLF, NIF. Ansvar for klubbeid materiell. (Materiellforvalter).

 

Nytt av året 2020 er at det er utnevnt en egen demoansvarlig i klubben. Olaf "Laffen" Olsen har tatt på seg ansvaret og vil koordinere all demoaktivitet i det kommende året. Dette er en krevende oppgave og Olaf har mandat til å kalle inn den hjelp han ser behov for. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å stille opp dersom det kommer spørsmål om å bidra, enten det er i forberedelser til- eller gjennomføring av demo.

 

Hanne Florin ønskes velkommen inn som 3. vara i styret, og Ann Kristin Bogen ønskes velkommen som leder av valgkomiteen. Dette er første gang det har blitt valgt inn kvinner i styre og stell i VFSK, vi er på rett vei!